NOVINKA WORKING HOLIDAY NOVÝ ZÉLAND PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV

WORKING HOLIDAY NOVÝ ZÉLAND PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV

Program Working Holiday pre SR občanov

Program Working Holiday Visa novozélandskej vlády umožňuje slovenským občanom pricestovať na Nový Zéland a pracovať tu po dobu maximálne 12 mesiacov . Program je vhodný pre všetkých, ktorí chcú spoznať Nový Zéland a prácou si kompenzovať časť vložených nákladov. V rámci programu je nutné požiadať o špeciálny typ víza (Working Holiday), ktoré oprávňujú žiadateľa ku krátkodobým prácam.

Working Holiday Visa

Novozélandská vláda uvoľňuje 100 víz (od 17.4.2013) pre občanov SR, ktorá má záujem vycestovať na Nový Zéland a pracovať tu. Vízum je tzv permanentne vstupné (môžete opustiť NZ počas platnosti víza a potom sa vrátiť späť) a má platnosť 1 rok. Vízum nemožno udeliť opakovane. Žiadosť o vízum Vám môžeme podať  zde, popr. si môžete vízum vybaviť samostatne. O vízum sa NEDÁ žiadať až po prílete na Nový Zéland. Dĺžka vybavenia je cca 1-2 týždne. Platnosť víza je 1 rok. Poplatok za víza je 200 euro či 5150 Kč.

[ads no=“6″]

Doklady potrebné k žiadosti o vízum:

• 1x vyplnený formulár
• kópia dátovej stránky pasu
• kópia ďalšieho dokladu totožnosti (OP, vodičský preukaz, rodný list)

Podmienky pre udelenie víz:

• vek 18-35 rokov
• občan SR s trvalým bydliskom v SR
• držiteľ platného pasu Slovenskej republiky s platnosťou minimálne 2 roky a 3 mesiace od dátumu podania žiadosti
• vstup na územie Nového Zélandu možný len bez detí
• preukázanie sa spiatočnou letenkou, popr. financiami na jej zakúpenie
• schopnosť preukázať sa po prílete sumou min. 4 200 NZD (cca 2 576 EUR) – môžu Vás požiadať o preukázanie sa touto sumou imigračným úradníkom na letisku (hotovosť, šeky, výpis z bankového účtu)
• byť držiteľom platného cestovného pripoistenia kryjúceho celú dĺžku Vášho pobytu na NZ
• v minulosti ste o Working Holiday víza nežiadal / a

[ads no=“0″]