Práce na Novém Zélandu co je pořeba

Prace na Novem Zelandu co je potreba
Práce na Novém Zélandu co je pořeba

Co je pořeba k práci na Novém Zélandu?

1

Pracovní povolení

Každý, kdo se chystá vydat na Nový Zéland za prací, potřebuje pracovní povolení či pracovní vízum opravňující ho k práci v zemi. To je nutné zařídit již před odletem na Nový Zéland. Pracovních povolení a víz existuje několik typů v závislosti na Vašich plánech a na tom, jakou práce budete vykonávat. Nejjednodušší možností je tzv. Working Holiday vízum. Další možností je „klasické“ pracovní vízum, tzv. work visa, které se ve většině případů váže na konkrétního zaměstnavatele. Výjimku tvoří partnerská víza (open work visa), na která můžete pracovat kdekoliv na Novém Zélandu bez omezení. Pro více informací ohledně získání pracovních povolení a víz nás neváhejte kontaktovat.

Informace o Working Holiday vízu

Co to vlastně je Working Holiday Scheme neboli WHS

Dne 11. 10. 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým Zélandem (Working Holiday Scheme), která vstoupila v platnost k 1. 3. 2005. Na základě této dohody může každoročně 1200 českých občanů ve věku 18–35 let získat vízum opravňující k pobytu a práci na Novém Zélandu až na dobu 12 měsíců za splnění podmínek smlouvy a imigračních podmínek Nového Zélandu. Čeští zájemci o pobyt na Novém Zélandu v rámci této dohody mohou o příslušné vízum požádat v pobočce novozélandské imigrační služby (NZIS), která sídlí na velvyslanectví Nového Zélandu v Londýně, nebo online na webových stránkách NZIS. Podrobnější informace o zmíněné dohodě lze nalézt na internetové adrese www.immigration.govt.nz

Zájemce o Working Holiday vízum musí splňovat tyto podmínky

 • Věk 18–35 let.
 • Být občanem ČR a v době podání žádosti mít trvalý pobyt v ČR.
 • Být držitelem platného cestovního pasu ČR s minimální dobou platnosti 2 roky a 3 měsíce.
 • Při vstupu na území Nového Zélandu prokázat dostatek finančních prostředků k životu v zemi, což je podle imigračních zákonů 4200 NZD nebo ekvivalent v jiné měně.
 • Nebrat s sebou na Nový Zéland svoje děti.
 • Vlastnit zpáteční letenku či dostatek peněz na její zakoupení.
 • Mít platné cestovní pojištění.
 • Hlavním důvodem návštěvy Nového Zélandu by mělo být cestování a poznávání země, nikoliv práce.
 • Programu je možné se zúčastnit pouze jedenkrát.

V případě, že splňujete podmínky pro získání Working Holiday víza, můžete o něj požádat dvěma způsoby, a to buď vyplněním formuláře a jeho zasláním či osobním odevzdáním na pobočce nejbližší NZIS, anebo vyplněním online formuláře na internetových stránkách NZIS www.immigration.govt.nz   Seznam poboček Novozélandské imigrační služby naleznete zde: http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/aboutnzis/contactus/default.htm#branches

Cena za WHS vízum

Cena je v obou případech podání stejná, a to  208 NZD, anebo ekvivalent této částky v jiné měně. Doba vyřízení je v případě osobního podání či odeslání poštou přibližně 4 týdny. V případě online žádostí pak 3–5 pracovních dnů. Po obdržení víza má žadatel jeden rok na vycestování na Nový Zéland.

Prodloužení WHS víza

WHS vízum je platné 12 měsíců od prvního vstupu na Nový Zéland. Pokud jste po dobu trvání víza pracovali na Novém Zélandu minimálně 3 měsíce v zemědělství (farmy, vinice, balírny, atd.), máte podle jeho podmínek možnost prodloužit vízum o další tři měsíce.

Co pro to musíte udělat? Vyplnit formulář na prodloužení WHS víza. Vyzvednout si jej můžete na nejbližší pobočce NZIS nebo si jej můžete stáhnout zde. K vyplněnému formuláři přiložíte dvě pasové fotografie a originál cestovního pasu a odešlete na nejbližší imigrační úřad. V žádosti je třeba doložit, že jste po dobu 3 měsíců v zemědělství skutečně pracovali (potvrzení od zaměstnavatele, výplatní pásky, atd.). Poplatek za vyřízení je 120 NZD. Více informací na stránkách imigračního úřadu www.immigration.govt.nz

Working Holidays Scheme pro občany Slovenské republiky

Obdobná smlouva mezi Slovenskou republikou a Novým Zélandem byla schválena v červnu 2011 a je již v platnosti. Více zde.

Informace o pracovních vízech

Co to vlastně je Work vízum neboli Work Visa?

Vydává se v případě, že si žadatel našel nabídku práce v oboru svého vzdělání nebo své praxe. Práce musí být kvalifikovaná a novozélandský zaměstnavatel musí imigračnímu úřadu prokázat, že na nabízené místo nenašel Novozélanďana nebo rezidenta Nového Zélandu. Výjimkou jsou „nedostatková povolání“, která pravidelně pro určitý region nebo celý Nový Zéland definuje imigrační úřad. Jsou to povolání, ve kterých je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Mnohá povolání jsou na tomto seznamu stabilně; jedná se především o zdravotnictví, školství, zemědělství, IT a řemesla. U většiny profesí je vyžadována novozélandská registrace, tzn. místní odborné zkoušky, u některých profesí je požadována i předepsaná délka praxe. Kvalifikace pro dané profese je důležitá a musí být srovnatelná s novozélandskou. Kvalifikaci ověřuje New Zealand Qualification Authority. Vzhledem k velmi časné neochotě novozélandských zaměstnavatelů dát práci člověku, kterého nevidí na vlastní oči, je prakticky nemožné Work Visa získat. Výjimkou jsou velké firmy, které mají pobočky po celém světě a mohou tedy svým zaměstnancům vyřídit výměnný pobyt (např. firmy Apple, Telecom, Microsoft, apod.). I přes uvedené obtíže se můžete pokusit práci sehnat, protože v některých regionech, jako je například Christchurch, je v určitých oborech takový nedostatek kvalifikovaných pracovníků, že některé firmy a instituce jsou zcela zoufalé.

2

Daňové číslo IRD

irdlogoNutností k legální práci na Novém Zélandu je tzv. IRD číslo, na které zaměstnavatel odvádí daň z Vašeho příjmu (PAY) ve výši cca 20 % hrubého příjmu. Bez IRD čísla Vám bude strhávána tzv. Emergency Tax, která činí 45 % z hrubého příjmu. IRD číslo je možné zřídit na pobočce daňového úřadu Inland Revenue nebo na kterékoliv poště (Post Shop) na Novém Zélandu. Zřízení IRD čísla trvá přibližně 14 dní od podání žádosti a je bezplatné.

K žádosti o daňové číslo IRD potřebujete

 • vyplněný formulář, který stáhnete zde
 • novozélandskou adresu.
 • dva doklady totožnosti, cestovní pas a řidičský průkaz, nebo písemnou nabídku práce od novozélandského zaměstnavatele, která musí být na hlavičkovém papíře dané společnosti.

Podrobný seznam dokumentů naleznete na první straně IRD formuláře.

3

Bankovní účet

banky na Novém ZélanduCelých 95 % finančních transakcí je na Novém Zélandu řešeno bezhotovostně a v případě, že se zde chystáte pracovat, bez novozélandského účtu se neobejdete. Mzdy jsou na Váš novozélandský účet vypláceny většinou v týdenních intervalech, ojediněle dvoutýdenních. Každá banka Vám nabídne internetové bankovnictví zdarma a vydá místní platební kartu EFTPOST, se kterou můžete platit i u těch nejmenších obchodníků. Většina bank nabízí také Visa Debit platební kartu, s níž můžete provádět online platby na internetu. Za její vydání si banka účtuje poplatek kolem 10 NZD. Každá banka nabízí jiné druhy bankovních kont, ale jedná se o podobné účty, takže nakonec není rozhodující, u jaké banky si účet otevřete.

Seznam bank na Novém Zélandu

K otevření bankovního účtu potřebujete

 • Platný cestovní pas.
 • Potvrzení o novozélandské adrese, tzv. proof of address, které Vám vydá hostel, backpacker nebo osoba, u níž bydlíte. Potvrzení musí obsahovat datum, podpis a kontaktní telefonní číslo vystavovatele.
 • Počáteční vklad.

4

Doprava

Druhy dopravy na Novém Zélandu a infrastrikturaVěcí, kterou byste určitě neměli zanedbat, jedoprava do práce. Ve větších městech, jako je Auckland, Wellington či Christchurch, funguje městská doprava, provozovaná několika firmami, dobře. Na problém narazíte v případě práce v zemědělství (ovocné farmy, vinice, balírny, sady, atd.) a mimo velká města, kde městská doprava příliš nefunguje a je proto vhodné si pořídit auto. Ceny starších aut se na Novém Zélandu pohybují kolem 1500 NZD.

Druhy dopravy na Novém Zélandu

 • autem
 • autobusem
 • vlakem
 • letadlem
 • lodní doprava – trajekty

UPOZORNĚNÍ: Pro jakoukoliv práci, a to i dobrovolnou, potřebujete:

 1. pracovní vízum (Working Holiday vízum, Work visa či jiný druh pracovního povolení), které Vás opravňuje k legální práci na Novém Zélandu.
 2. IRD číslo (daňové číslo, na které odvádíte daně).
 3. účet v novozélandské bance (na tento účet je Vám zasílána mzda).