Pracovní povolení
CZECH WORKING HOLIDAY SCHEME

Dne 11. 10. 2004 byla v Praze podepsána Dohoda o programu pracovní dovolené mezi Českou republikou a Novým Zélandem (Working Holiday Scheme). Nový Zéland provádí předmětnou dohodu od 1. 3. 2005. Dohoda dává možnost ročně 1200 českým občanům ve věku 18-35 let získat vízum, které opravňuje k práci a pobytu na Novém Zélandu na dobu až 12 měsíců za splnění podmínek smlouvy a imigračních podmínek Nového Zélandu. Čeští zájemci o pobyt na Novém Zélandu v rámci této dohody mohou požádat o příslušné vízum v pobočce novozélandské imigrační služby, která sídlí na velvyslanectví Nového Zélandu v Londýně. Podrobnější informace o zmíněné dohodě lze nalézt na internetové adrese www.immigration.govt.nz .

Tento program umožňuje mladým lidem s českým občanstvím získat pracovní povolení – WHS před odletem na Nový Zéland a to na dobu až 1 roku. Jedná se o 1200 povolení na 1 rok.

Zájemce o vyřízení pracovního povolení od nás musí splňovat tyto podmínky: věk 18 – 35 let, být občan ČR a v době žádosti musí mít trvalý pobyt v ČR, být držitelem platného cestovního pasu ČR, doba platnosti musí být minimálně 2 roky a 3 měsíce, prokázat dostatek finančních prostředků dle imigračních zákonů NZ, prokazujete při vstupu na území Nového Zélandu částku 4 200 NZD, účastnit se programu je možné pouze jedenkrát.