Working holiday Nový Zéland od apríla 2012 otvorené aj pre občanov SR

Working Holiday pro Sloveskou republiku otevřena

Žiadosť o vízum Vám radi podáme, popr. si môžete vízum vybaviť samostatne. O vízum NIE JE MOŽNÉ žiadať až po prílete na Nový Zéland. Dĺžka vybavenia je cca 1-2 týždne.

Doklady potrebné k žiadosti o vízum:

  • 1x vyplnený formulár (verzia v slovenskom jazyku)
  • kópia dátovej stránky pasu
  • kópia ďalšieho dokladu totožnosti (OP, vodičský preukaz, rodný list)

Podmienky pre udelenie pracovích víz:

  • vek 18-35 rokovobčan SR s trvalým bydliskom v SR
  • držiteľ platného pasu Slovenskej republiky s platnosťou minimálne 2 roky a 3 mesiace od dátumu podania žiadosti
  • preukázanie sa spiatočnou letenkou, popr. financiami na jej zakúpenieschopnosť preukázať sa po prílete čiastkou min. 4 200 NZD (cca 2 600 EUR) – môžete byť požiadaní o preukázanie sa touto čiastkou imigračným úradníkom na letisku (hotovosť, šeky, výpis z bankového účtu)
  • byť držiteľom platného cestovného pripoistenia krycieho celú dĺžku Vášho pobytu na NZ
  • v minulosti ste o Working Holiday víza nežiadal/a
  • žiadateľ/ka nesmie cestovať na Nový Zéland v rámci tohto typu víz s deťmi

 [ads no=“0″]