Working Holiday Nový Zéland – speciální nabídka

Speciální nabídka working holiday viz

Working holiday Nový Zéland

Pro všechny, kdo si v červenci a srpnu objednají víza Working Holiday na Nový Zéland, máme speciální nabídku -vízum za 4 500 Kč!  A to už se vyplatí.

Vízum vás opravňuje k pobytu maximálně 12 měsíců. Během tohoto období můžete legálně pracovat.

Vízum Working holiday Nový Zéland lze nyní vyřizovat i ze zahraničí! V případě zájmu nás kontaktujte na info@pracenovyzeland.cz.

 

Podmínky pro udělění víza:

  • věk 18-35 let
  • občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR
  • držitel platného pasu České republiky s platností minimálně 2 roky a 3 měsíce od data podání žádosti
  • prokázání se zpáteční letenkou, popř. financemi na její pořízení
  • schopnost prokázat se po příletu částkou min. 4 200 NZD (cca 57 000Kč) – můžete být požádáni o prokázání se touto částkou imigračním úředníkem na letišti (hotovost, šeky, výpis z bankovního účtu)
  • být držitelem platného cestovního připojištění kryjícího celou délku Vašeho pobytu na NZ
  • v minulosti jste o Working Holiday vízum nežádal/a
  • žadatel/ka nesmí cestovat na Nový Zéland v rámci tohoto typu víza s dětmi

Doklady potřebné k žádosti o vízum:

Objednat Víza na Nový Zéland