WORKING HOLIDAY VÍZA, NOVÝ ZÉLAND 2016

Kiwi - working holiday Novy Zeland 2016

Vízová kvóta pro rok 2016 bude otevřena 2.3. 2016 v 10:00 novozélandského času .

Jedná se o mezivládní dohodu mezi Novým Zélandem a Českou republikou pro mladé lidi ve věku 18 až 35 let. Pro program working holiday je určeno speciální vízum Working Holiday neboli WHS ( working holiday scheme), které vám před odjezdem můzeme vyřídit s 99% uspěšností, žádost naleznete zde. Vízum vás opravňuje k pobytu na Novém Zélandu maximálně po dobu 12 měsíců a během této doby můžete na Novém Zélandu legálně pobývat a pracovat.

Pokud jste working holiday víza neobdrželi, můžete vycestovat na Nový Zéland v rámci studijního víza a zároveň pracovat. Pro vice informaci o této možnosti nás neváhejte kontaktovat.

 

Základní podmínky:

  • věk od 18 – 35 v den podávání žádosti
  • žadatel musí být bezdětný
  • žadatel musí být občan ČR s trvalým bydlištěm v Česku
  • počet mist pro ČR je omezený na 1200.
  • working holiday víza je možné získat pouze jednou za život
  • po udělení víza je nutné vycestovat na NZ nejpozději do 12 měsíců
  • musíš být držitelem zdravotního pojištění na celou dobu pobytu.

 

V loňském roce došlo k vyčerpání kvóty pro ČR během 60 min – 1200 míst. Nenech věci nahodě a nech si víza working holiday pro rok 2016 zajistit od specialistů s 99% úspěšností.

Naše společnost nabízí možnost získání working holiday víza za poplatek 7000Kč. Pro vyřízení víza working holiday je nutné vyplnit žádost (v českém jazyce) a přiložit kopii cestovního pasu a druhého dokladu totožnosti.

Cena za working holiday je konečná. Obsahuje poplatek za víza a věškeré administrativní poplatky. V případě, že se nám nepodaří Vaši zádost podat, celá částka bude navrácena na Váš učet do 7 pracovních dní. V současné době máme 99% uspěšnost při podávaní zádostí.

Online žádost o working holiday víza