Working Holiday víza pro ČR již vyčerpána

Pro velký zájem byla  kvóta 1200 working holiday víz vyčerpána. K obnovení kvóty dojde 1. 3. 2014.

Zádosti pro příští rok mužete vyplnovat již teď.

Doklady potřebné k žádosti o vízum:

• 1x vyplněný formulář (verze v českém jazyce)
• kopie datové stránky pasu
• kopie dalšího dokladu totožnosti (OP, řidičský průkaz, rodný list)

[ads no=“6″]

Podmínky pro udělění víza:

• věk 18-35 let
• občan ČR s trvalým bydlištěm v ČR
• držitel platného pasu České republiky s platností minimálně 2 roky a 3 měsíce od data podání žádosti
• prokázání se zpáteční letenkou, popř. financemi na její pořízení
• schopnost prokázat se po příletu částkou min. 4 200 NZD (cca 57 000Kč) – můžete být požádáni o prokázání se touto částkou imigračním úředníkem na letišti (hotovost, šeky, výpis z bankovního účtu)
• být držitelem platného cestovního připojištění kryjícího celou délku Vašeho pobytu na NZ
• v minulosti jste o Working Holiday vízum nežádal/a
• žadatel/ka nesmí cestovat na Nový Zéland v rámci tohoto typu víza s dětmi

Online žádost Working Holiday vízum

[ads no=“0″]